TỪ CUỐI THÁNG 7/2020 NHẬT BẢN TỪNG BƯỚC HƯỚNG VIỆC TỚI TÁI MỞ CỬA ĐI LẠI QUỐC TẾ VỚI VIỆT NAM

Trang chủ > Bài viết > TỪ CUỐI THÁNG 7/2020 NHẬT BẢN TỪNG BƯỚC HƯỚNG VIỆC TỚI TÁI MỞ CỬA ĐI LẠI QUỐC TẾ VỚI VIỆT NAM

 

 

sq???Theo thông tin mới được ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam công bố mới đây, thì đsq sẽ tiếp nhận hồ sơ từ cuối tháng này.

Theo cách mình đọc và hiểu thì hiện chỉ mới giới hạn một số đối tượng thôi, du học sinh chưa thấy nhắc đến. Chỉ có:

A. Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)

B. Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.
[Kinh doanh/Quản lý]

[Thuyên chuyển công tác nội bộ]

[Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]

[Điều dưỡng]

[Lao động có trình độ cao]

[Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)

[Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

Mọi người xem cụ thể tại đây: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona22072020.html