TƯ CÁCH LƯU TRÚ RA THÁNG 07/2020

Trang chủ > Bài viết > TƯ CÁCH LƯU TRÚ RA THÁNG 07/2020

1234


Tháng 7 rực rỡ quá các bạn ơi!!!!
Chúc mừng các bạn sau đã ra tư cách lưu trú ĐƠN HÀNG KỸ SƯ IT.
1/ LUONG THI THU
2/PHAM VAN TUAN
3/BUI THI DUNG
4/DANG THI THUY

COVID cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả của các bạn đâu nhé. Nhân Tài chúc mừng các bạn.