TƯ CÁCH LƯU TRÚ CỦA TTS XKLĐ NHẬT BẢN

Trang chủ > Bài viết > TƯ CÁCH LƯU TRÚ CỦA TTS XKLĐ NHẬT BẢN

1. nguyễn đức nghiêmtc_v_vnh_tontclt_bi_vn_botclt_bi_vn_thngtclt_trnh_vn_hong

XIN CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ TÊN SAU, ĐÃ CÓ TƯ CÁCH LƯU TRÚ:

Chuẩn bị xuất cảnh thôi các em:

1/ NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM

2/ VŨ VĨNH TOÀN

3/ BÙI VĂN BẢO

4/BÙI VĂN THĂNG

5/ TRỊNH VĂN HOÀNG.

Bây giờ chuẩn bị hành trang và lên đường thôi nào!!!!!!!!!!!!!!


Let's gooooooooooooooo!