Quy trình đi du học Nhật Bản

Trang chủ > Bài viết > Tư vấn du học > Quy trình du học > Quy trình đi du học Nhật Bản

 Bạn có nhu cầu đi du học tại Nhật Bản, xin hãy tham khảo quy trình sau : 

 1.  Nộp hồ sơ cho Công ty Nhân Tài, tham gia khoá học tiếng Nhật do Công ty tổ chức. 
  2.    Trường Nhật ngữ kiểm tra hồ sơ và nộp vào Cục nhập cư Nhật Bản.
  3.    Cục nhập cư Nhật Bản cấp “ Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” .
  4.    Học sinh tự chuyển tiền học phí vào tài khoản của Trường Nhật ngữ.
  5.    Gửi “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” và “Giấy nhập học” cho học sinh. 
  6.    Xin Visa tại Đại sứ quán tại Hà Nội.
  7.    Đặt vé máy bay theo lịch nhập học của trường.
  8.    Đến Nhật Bản nhập học.

Để được nghe tư vấn chi tiết, xin mời đến Văn phòng Công ty tại : 

Đường 38, Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh