KHAI GIẢNG LỚP XKLĐ NHẬT BẢN

Trang chủ > Bài viết > Xuất khẩu lao động > KHAI GIẢNG LỚP XKLĐ NHẬT BẢN

hc_sinh_2 

Khai giảng lớp xklđ Nhật Bản.

Chỉ cần các bạn đến Nhân Tài --> Đơn hàng để Nhân Tài lo.

Cuộc gặp mặt giữa ban lãnh đạo Công ty và học sinh lớp XKLĐ Nhật Bản.

Ban lãnh đạo định hướng con đường học tập tại Nhân Tài

 Định hướng việc làm cho học sinh.

Định hướng tương lai định hướng cách sống tại Việt Nam và Nhật Bản

➡️➡️➡️Liên hệ để được tư vấn tuyển sinh: 
Công ty CP Đào tạo và Cung ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Tài

Đ/c: Số 928, Đường 38, Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Hotline: 0222.37.37.199 / 0973.503.773

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
XKLĐ NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG HỘ LÝ/ ĐIỀU DƯỠNG ( dành cho các bạn nữ)
KHAI GIẢNG LỚP XKLĐ NHẬT BẢN NGÀY 19/09/2019