KHAI GIẢNG LỚP XKLĐ NHẬT BẢN NGÀY 05/02/2020

Trang chủ > Bài viết > KHAI GIẢNG LỚP XKLĐ NHẬT BẢN NGÀY 05/02/2020

1576

- NGÀY 05/02/2020 Công ty Nhân Tài tổ chức KHAI GIẢNG lỚP XKLĐ NHẬT BẢN tại Bắc Ninh.
♥️♥️ Vừa học tập vừa theo đuổi đam mê mà vẫn phải giữ gìn sức khỏe các bạn nhé!!!!

Công ty Cổ phần đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Nhân Tài.
Địa chỉ: Số 928, Đường 38, Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.
??0222.37.37.199 / 0973.503.773